بایگانی‌های بانک سرمایه - پایگاه خبری تیتر دماوند
کرونای خود ساخته متهم پرونده محیط زیست/محکومیت ۷ نفر دیگر در پرونده بانک سرمایه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونای خود ساخته متهم پرونده محیط زیست/محکومیت ۷ نفر دیگر در پرونده بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیست کرونای خودساخته داشته اما دست وی رو شد و به همین دلیل به وی مرخصی تعلق نگرفت.