شاید بارها با افرادی که به دنبال جستجوی زباله‌ها در داخل مخزن جمع‌آوری زباله‌اند، برخورد کرده‌اید.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند،می‌توان گفت این پدیده یعنی زباله‌گردی به یک معضل اجتماعی در شهر تبدیل شده است.

این افراد که در بین زباله‌ها دنبال نیازهای زندگی خود هستند و به ناچار در میان زباله‌ها برای یک لقمه نان جستجو می‌کنند و همه بیماری‌های بعد از آن را به جان بخرند.

شهر دماوند نیز از این پدیده مستنثنی نبوده و هستند افرادی که در روز با وسایلی همچون سه چرخه، چرخ‌دستی و گونی به دنبال‌گذران زندگی از میان انبوه‌های زباله هستند.

این زباله‌گردها افراد نیازمند و بیکاری هستند که برای ادامه زندگی از ناچاری به جمع‌آوری زباله‌ها روی آورده‌اند.‌

همچنین اکثر مواقع مشاهده شده که این افراد زباله‌گرد در سطح شهر اتباع خارجی و کودکان هستند.

انتهای خبر/*

  • منبع خبر : تارود