بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از فردا شنبه ۱۶ فروردین تنها مشاغل ضروری مانند نانوایی ها، مواد غذایی و مراکز درمانی در شهرستان دماوند باز خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز درباره آغاز به کار برخی مشاغل از روز شنبه (۱۶ فروردین) گفت: تمامی مشاغل باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشند.
براین اساس آغاز به کار مشاغلی که جزو موارد استثناء قرار نگرفته است، ممنوع بوده و اگر کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند متخلف است چرا که مصوبات ستاد مقابله با کرونا عینا مانند مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و با متخلفین برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

در شهرستان دماوند نیز داروخانه
نانوایی ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مغازه های مواد غذایی و مواد خوراکی جزو مشاغل ضروری ای هستند که باز خواهند بود.

انتهای خبر/*