قربانی مسئول امور بانوان فرمانداری دماوند گفت : بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در تحصیل نیز از آقایان جلوتر هستند ولی متاسفانه این ظرفیت و توانمندی مقفول مانده است.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند،قربانی مسئول امور بانوان فرمانداری دماوند در نشست مجمع مشورتی امور بانوان این شهرستان اظهار داشت: بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در تحصیل نیز از آقایان جلوتر هستند ولی متاسفانه این ظرفیت و توانمندی مقفول مانده است.

وی گفت: آنقدری که آقایان می توانند در عرصه اجتماعی موثر باشند و شرکت کنند هنوز بانوان به آن جایگاه نرسیده اند، به همین دلیل تصمیم با تشکیل مجمع مشورتی بدنبال شناسایی و استفاده از بانوان موثر در این مجمع هستیم.

وی افزود: تصمیم اولیه بر این بود که از بین بانوانی که عضو کمیسیون بانوان فرمانداری هستند یک تعداد به عنوان بانوان موثر انتخاب کنیم اما در نهایت پیشنهاد شد در بحث انتخابات هیئت مدیره و انتخابات هیئت موسس مابقی بانوان فعال شهرستان نیز حضور داشته باشند.

مسئول امور بانوان فرمانداری دماوند بیان کرد: امیدواریم با حمایت های بانوان بتوانیم موثر باشیم و در مسائل تصمیم ساز از این مجمع استفاده شود و همچنین در راستای هم فکری و مشارکت های موثر از بانوان استفاده شود.

قربانی ابراز امیدواری کرد: این مجمع راهی باشد برای شناسایی بانوان توانمند برای پست های مدیریتی و این یکی از اهداف ما است.

 

انتهای خبر/*