“محمود نقیبی” برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند ، در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهرستان و براساس ماده ۱۵ مکرر الحاقی ۱۳۸۶ قانون انتخابات شوراها، جلسه انتخاب هیئت رییسه جدید شورای اسلامی شهرستان دماوند در سال چهارم دوره پنجم با حضور نماینده فرماندار و اعضای شورا در دفتر شواری اسلامی شهرستان دماوند برگزار گردید.
بر اساس رأی‌گیری صورت گرفته، “محمود نقیبی” برای دومین سال متوالی با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند انتخاب شد.
همچنین با اکثریت آراء ، “مرتضی گل‌محمدی” به عنوان نائب رئیس و “مهرداد حنیفی” به عنوان منشی شورای اسلامی شهرستان دماوند انتخاب شدند.
رئیس شورا شهرستان نیز مسئولیت سخنگویی شورا رو به آقای میر علنقی انتقال دادند.انتهای پیام/د/*