رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند از آماده سازی زمین ۱۵ هکتاری برای افزایش اسکان اضطاری در شهرستان دماوند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تیتر دماوند،طاهری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ضعف ها و کمبود امکانات در پایگاه اقماری چناران امروز با حضور رئیس جمعیت هلال احمر کشور و مسئولین استانی و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این پایگاه به وسعت ۱۵ هکتار به عنوان پایگاه اقماری شرق استان تهران تاسیس شده است که با وجود این پایگاه مشکلات برطرف خواهد شد و در آینده ساهد این باشیم که ظرفیت امدادی شهرستان را به ۱۰ درصد و بیشتر برسانیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند بیان کرد: در حال حاضر ما قابلیت داریم تا در زمان حادثه دو درصد از جمعیت را در پایگاه چناران اسکان دهیم؛ اما جمعیت هلال احمر در زمان حادثه به تنهایی جوابگو نخواهد بود.

طاهری گفت: اما در حال حاضر ظرفیت بحث اسکان اضطراری را با توجه به حساسیت های موجود افزایش داده و چیزی حدود ۱۵ هکتار در حال آماده سازی است.

انتهای خبر/*